300+ Japanese Dog Names – Male and Female Dog Names Ideas 2020

Japanese Dog Names 2020: If you are searching for Japanese Dog Names for your Shiba Inu dog breed then here in this article, I am going to share with you 300+ awesome collection of best, cute male and female Japanese Dog names.

If you have an outstanding selection of dogs then you require beautiful, meaningful and unique,  Japanese puppy names.

Popular Japanese Dog breeds include the Akita Inu, Shiba Inu, American Akita, Kai Inu, Kishu Inu, Hokkaido Inu, Tosa Inu and Shikoku Inu. 

A Japanese dog name can be the best way to show your interest and choice. One question is how to find the ideal Japanese dog names? so for your comfort, I have included all your questions solution in this article. So let’s check it out…

Japanese Dog Names 2020

Japanese Dog Names 2020

 • Youta
 • Yosu
 • Madoka
 • Kaito
 • Kazuko
 • Noriko
 • Yoshito
 • Ryoko
 • Rin
 • Hotaru
 • Suzume
 • Takumi
 • Satoko
 • Teruko
 • Airi
 • Naoki
 • Yasu
 • Ayame
 • Masashi
 • Daisuke
 • Makoto
 • Osamu
 • Riko
 • Chiyo
 • Natsuki
 • Yui
 • Ren
 • Miyako
 • Susumo
 • Tomiko

Japanese Dog Names and Meanings

Japanese Dog Names and Meanings

 • Takeo – Warrior
 • Haru – Spring
 • Hiro – Generous
 • Katsu – Victory
 • Takara – Treasure
 • Yuki – Happiness
 • Sora – Sky
 • Mi – Beautiful
 • Mai – Dance
 • Shinju – Pearl
 • Yoshi – Good
 • Mana – Spirit
 • Akira – Bright
 • Taiki – Great Radiance
 • Kimi – She Who Is Without Equal
 • Hoshi – Star
 • Toshio – Hero
 • Toshi – Wise
 • Nao – Love

Dog Names inspired by Japanese Cities

Dog Names inspired by Japanese Cities

 • Kawasaki
 • Kobe
 • Osaka
 • Kyoto
 • Fuji
 • Sapporo
 • Tokyo

Cute Japanese Dog Names

Cute Japanese Dog Names

 • Hitomi
 • Rika
 • Yukari
 • Rina
 • Atsushi
 • Minori
 • Midori
 • Kamiko
 • Yori
 • Minako
 • Moriko
 • Natsumi
 • Hideki
 • Noboru
 • Hana
 • Masayoshi
 • Yuriko
 • Ayumu
 • Aki
 • Asami
 • Kunio
 • Shinobu
 • Masa
 • Rio
 • Taichi
 • Masaki
 • Masa
 • Yoshito
 • Noboku
 • Haruna

Japanese Dog Names Male

Japanese Dog Names Male

 • Yuuna
 • Kenshin
 • Haruto
 • Hotaka
 • Yuji
 • Sachiko
 • Haruki
 • Shinji
 • Kichiro
 • Hino
 • Hanako
 • Kenichi
 • Hideo
 • Mitsura
 • Masayuki
 • Isamu
 • Kyo
 • Hitoshi
 • Shika
 • Junichi
 • Sakura
 • Naoko
 • Michi
 • Ichiro
 • Yumiko
 • Michiko
 • Rikuto
 • Kenji
 • Meiko
 • Hikaru

Japanese Dog Names Female

Japanese Dog Names Female

 • Ren
 • Katsumi
 • Takahiro
 • Yoshiro
 • Nanami
 • Shouta
 • Akihiro
 • Hisako
 • Ryota
 • Ryoichi
 • Honoka
 • Mitsuo
 • Kyo
 • Masaru
 • Akira
 • Hiromi
 • Mao
 • Mitsuko
 • Mayumi
 • Masaaki
 • Kiko
 • Kumiko
 • Yamato
 • Riku
 • Makoto
 • Emiko
 • Maiko
 • Hiraku
 • Akiko
 • Mio
 • Kiyoshi
 • Keiko
 • Chiyoko
 • Misaki
 • Hideko
 • Rakuro
 • Momoka
 • Kaede
 • Yuki
 • Haruko

Japanese Names for Girl Dog

Japanese Names for Girl Dog

 • Kenta
 • Yoshio
 • Miki
 • Maki
 • Fumio
 • Takayuki
 • Sho
 • Izumi
 • Hiroyuki
 • Akemi
 • Hinata
 • Satoshi
 • Hiroki
 • Asuka
 • Hiroko
 • Masato
 • Michi
 • Manami
 • Katashi
 • Wakana
 • Haru
 • Yuka
 • Mika
 • Tamiko
 • Miku
 • Yasuko
 • Yumi
 • Ryo
 • Miho
 • Yukio

Japanese Names for Male Dog

Japanese Names for Male Dog

 • Fumiko
 • Michio
 • Eri
 • Toshiaki
 • Tadao
 • Ceiko
 • Hiroshi
 • Hiro
 • Yuina
 • Ayano
 • Toshiko
 • Jiro
 • Kiyomi
 • Miwa
 • Saki
 • Nana
 • Dai
 • Naomi
 • Sumiko
 • Takako
 • Itsuki
 • Nori
 • Hashiko
 • Tadashi
 • Kaoru
 • Chika
 • Daiki
 • Shiori
 • Aiko
 • Hibiki

Japanese Boy Dog Names

Japanese Boy Dog Names

 • Satomi
 • Shiro
 • Yoshie
 • Akio
 • Kouta
 • Masumi
 • Taro
 • Hikari
 • Yoshiko
 • Yasushi
 • Shizuko
 • Emi
 • Nao
 • Eiji
 • Umeko
 • Tomomi
 • Kimiko
 • Mitsuru
 • Miyu
 • Kyoko

Japanese Female Dog Names

Japanese Female Dog Names

 • Hiroaki
 • Masumi
 • Yoshi
 • Yua
 • Hayate
 • Tamotsu
 • Shizuka
 • Yuri
 • Kazumi
 • Madoka
 • Arata
 • Suzu
 • Sora
 • Norio
 • Yukiko
 • Yuko
 • Mami
 • Mariko

Dog Names inspired by Japanese Foods

Dog Names inspired by Japanese Foods

 • Ramen
 • Manju
 • Matcha
 • Mochi
 • Ryokucha
 • Wasabi
 • Soba
 • Sushi
 • Udon
 • Tempura
 • Sashimi
 • Sake

Japanese Dog Name for Shiba inu

Japanese Dog Name for Shiba inu

 • Fox
 • Kitsune
 • Inu
 • Koko
 • Pochi
 • Red
 • Momo
 • Sassy
 • Ryuu
 • Tenko

Top Popular Japanese Dog Names

Top Popular Japanese Dog Names

 • Inu
 • Akira
 • Kimiko
 • Hiro
 • Sushi
 • Yoshi
 • Momo
 • Mochi
 • Pochi
 • Totoro
 • Tokyo
 • Yoko

Japanese Akita Dog Names

Japanese Akita Dog Names

 • Gin
 • Gen
 • Jin
 • Kuma
 • Kazi
 • Washi
 • Tora
 • Okami
 • Kinu
 • Shiki
 • Shogun
 • Tomodachi

Inspired Japanese Anime Dog Names

Inspired Japanese Anime Dog Names

 • Misa
 • Akame
 • Mikasa
 • Iggy
 • Mayuri
 • Asuna
 • Maka
 • Kurenai
 • Ein
 • Eren
 • Leone
 • Kiki
 • Korra
 • Naruto
 • Kaga
 • Bulma
 • Hayate
 • Menchi
 • Bonta
 • Akamaru
 • Haji
 • Apo
 • Ai
 • Ichigo
 • Mustang
 • Maru
 • Hinata
 • Goku
 • Kirito
 • Kakashi

I hope you like these  Japanese Dog Names for Male and Female… Let us know in the comment section which Cute Japanese Dog Names you have chosen…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *